Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim

Hospicjum „Pomnik Miastu Oświęcim” placówka założona przez Fundację "Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim" w Oświęcimiu, jest pierwszą tego typu jednostką na terenie Powiatu Oświęcimskiego świadcząca opiekę paliatywno - hospicyjną. Hospicjum działa od 1 lutego 2012 roku. Całodobowo może przebywać w nim 23 chorych, którymi opiekuje się wyszkolony personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem w opiece paliatywnej. Potrzebujących opieki paliatywnej zapraszamy w poniedziałek i czwartek w godzinach od 7.00 do 17.00, we wtorek, środę i piątek godzinach od 7.00 do 15.00 w celu pobrania dokumentów potrzebnych do przyjęcia na oddział stacjonarny w Hospicjum.

UWAGA !!!
W trosce o dobro pacjentów, odwiedzających i personelu hospicjum w związku z możliwością zagrożenia epidemiologicznego WPROWADZA SIĘ ZAKAZ ODWIEDZIN ! W wyjątkowych przypadkach wejście na oddział po uzyskaniu zgody dyrektora, lub personelu medycznego
Świadczenia
Wszystkie świadczenia wykonujemy w ramach kontraktu z NFZ
opieka w naszym domu jest bezpłatna.
Zgłoszenie chorego
na oddział stacjonarny następuje przez dostarczenie
do Hospicjum skierowania i zgody pacjenta.
Jednostki chorobowe
Wykaz jednostek chorobowych
z którymi chorzy mogą korzystać z refundacji kosztów leczenia.