DZIĘKUJEMY

Wszystkim którzy wspierają bieżącą działalność Hospicjum, placówki która wymaga ciągłego uzupełniania sprzętu zapewniającego godne warunki pobytu naszym podopiecznym.

Aktualności z Hospicjum

20 stycznia 2017 roku, chór Auxilium prowadzony przez dyrygenta Pana Mirosława Kramarczyka wystąpił w Hospicjum z kolędowym repertuarem.