DZIĘKUJEMY

Wszystkim którzy wspierają bieżącą działalność Hospicjum, placówki która wymaga ciągłego uzupełniania sprzętu zapewniającego godne warunki pobytu naszym podopiecznym.

Urząd Miasta Oświęcim
Rozliczenie zadania pod nazwą:"Poprawa jakości opieki nad osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby poprzez dofinansowanie działalności podmiotów prowadzących opiekę hospicyjną".
Gmina Oświęcim
Rozliczenie zadania pod nazwą:" Opieka nad chorymi w terminalnym stadium choroby".
Aktualności z Hospicjum

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy poświęcają swój czas, siły i zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących.

Cieszymy się że wśród nas jest tak wielu ludzi, którzy chcą nieść pomoc innym. Wasza praca i zaangażowanie są nieocenione, są przejawem Waszej wrażliwości, empatii i troski o dobro innych. Oferujecie nam to wszystko, czego nie można kupić za największe nawet  pieniądze. 

Drodzy Wolontariusze, życzymy Wam, by nie zabrakło Wam wytrwałości, siły i wiary w to co robicie. Mamy nadzieję, że swoją postawą będziecie zarażać innych, a dzięki Wam i Waszej pracy, otaczający nas świat będzie stawał się lepszy.