DZIĘKUJEMY

Wszystkim którzy wspierają bieżącą działalność Hospicjum, placówki która wymaga ciągłego uzupełniania sprzętu zapewniającego godne warunki pobytu naszym podopiecznym.

Aktualności z Hospicjum

17 stycznia 2018 roku, chór Auxilium prowadzony przez dyrygenta Pana Mirosława Kramarczyka wystąpił w Hospicjum z kolędowym repertuarem.