DZIĘKUJEMY

Wszystkim którzy wspierają bieżącą działalność Hospicjum, placówki która wymaga ciągłego uzupełniania sprzętu zapewniającego godne warunki pobytu naszym podopiecznym.

Aktualności z Hospicjum

Na podstawie umowy nr 272.60.2019 podpisanej w dniu 9 stycznia 2019 roku pomiędzy Urzędem Miasta Oświęcim, a Fundacją Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim, zrealizowano zadanie pod nazwą: "Podniesienie standardu opieki hospicyjnej".

Realizacja zadania nastąpiła poprzez zakup niżej wymienionego sprzętu:

Podnośnik kąpielowy Bolero, za pomocą którego jeden opiekun może bez problemu bezpiecznie przetransportować podopiecznego z łóżka do łazienki i z powrotem oraz wykąpać go bez konieczności dodatkowego przenoszenia. Pensjonariusz przez cały czas transportu i kąpieli spoczywa na podnośniku.

Pościel dla pacjentów - 10 szt.