DZIĘKUJEMY

Wszystkim którzy wspierają bieżącą działalność Hospicjum, placówki która wymaga ciągłego uzupełniania sprzętu zapewniającego godne warunki pobytu naszym podopiecznym.

Aktualności z Hospicjum

Zespół powstał w 1991 roku w Ścierniach. Jest zespołem wielopokoleniowym, obecnie liczy 28 osób. Występuje pod patronatem Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Celem zespołu jest ratowanie od zapomnienia pieśni ludowych oraz zwyczajów i obrzędów Górnego Śląska, a szczególnie ziemi pszczyńskiej. Zespół brał udział w wielu konkursach i festiwalach folklorystycznych, w programach radiowych i telewizyjnych. Występował w kraju i zagranicą zdobywając liczne nagrody. Kierownikiem zespołu jest Krystyna Czajkowska, a kierownikiem muzycznym Bernard Lichota.