DZIĘKUJEMY

Wszystkim którzy wspierają bieżącą działalność Hospicjum, placówki która wymaga ciągłego uzupełniania sprzętu zapewniającego godne warunki pobytu naszym podopiecznym.

Aktualności z Hospicjum

26 stycznia 2020 roku, w godzinach dopołudniowych razem z zespołem wystąpiła  schola działająca przy parafii pw. św. Michała Archanioła we Włosienicy.