DZIĘKUJEMY

Wszystkim którzy wspierają bieżącą działalność Hospicjum, placówki która wymaga ciągłego uzupełniania sprzętu zapewniającego godne warunki pobytu naszym podopiecznym.

Aktualności z Hospicjum

Męski Chór tworzony przez Byłych Wychowanków Salezjańskich po raz kolejny wystąpił w Hospicjum.

 

postanowił umilić naszym podopiecznym czas oczekiwania na Boże Narodzenie.

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego 2019 r.

„Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia” – napisał Ojciec Święty Franciszek w orędziu z okazji przypadającego 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, XXVII Światowego Dnia Chorego. Jego hasłem są słowa z Ewangelii św. Mateusza „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).

Publikujemy pełny tekst orędzia.

Na podstawie umowy nr 272.60.2019 podpisanej w dniu 9 stycznia 2019 roku pomiędzy Urzędem Miasta Oświęcim, a Fundacją Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim, zrealizowano zadanie pod nazwą: "Podniesienie standardu opieki hospicyjnej".