DZIĘKUJEMY

Wszystkim którzy wspierają bieżącą działalność Hospicjum, placówki która wymaga ciągłego uzupełniania sprzętu zapewniającego godne warunki pobytu naszym podopiecznym.

Aktualności z Hospicjum

 

Kolęda z Zespołem Pieśni i Tańca Bratkowie z osiedla Monowice

 

Szkolny chór ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Oświęcimiu z kolędowym repertuarem.

 

postanowił umilić naszym podopiecznym czas oczekiwania na Boże Narodzenie.

Męski Chór tworzony przez Byłych Wychowanków Salezjańskich po raz kolejny wystąpił w Hospicjum.

Na podstawie umowy nr 272.60.2019 podpisanej w dniu 9 stycznia 2019 roku pomiędzy Urzędem Miasta Oświęcim, a Fundacją Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim, zrealizowano zadanie pod nazwą: "Podniesienie standardu opieki hospicyjnej".