17 czerwca 1998 roku Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Oświęcimskiej (TZMO) poleciło wprowadzić do programu prac Towarzystwa kontynuację rozpoczętych starań dotyczących budowy pomnika dla uczczenia osób niosących pomoc ratującą życie więźniów KL Auschwitz - Birkenau w latach 1940- 1945.

Dla realizacji przedmiotowego zadania, zarząd TZMO uchwałą nr 1/98 z dnia 5 listopada 1998 r. powołał Komitet Budowy Pomnika w składzie:

Andrzej Telka - przewodniczący

Józef Obstarczyk - z-ca przewodniczącego

August Kowalczyk - z-ca przewodniczącego

Julian Domżał - członek

Jan Tobiasz - członek

Fundacja "Pomnik - Hospicjum Miastu Oświęcim" z siedzibą w Oświęcimiu została ustanowiona w dniu 3 listopada 1999 r. przez Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem z siedzibą w Warszawie oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej z siedzibą w Oświęcimiu. Rejestracji Fundacji dokonano w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer pozycji rejestru 0000019032 z dnia 26.06.2001 r. Fundacja uzyskała numer identyfikacyjny w systemie REGON: 357133782 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 549-20-59-437.

Organem reprezentującym Fundację jest Zarząd Fundacji.

Organem kontrolującym jest zewnętrzna Komisja Rewizyjna.

Logo fundacji zostało zaprojektowane i wykonane przez Pana Pawła Warchoła.