W skład Zarządu Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim wchodzą niżej wymienione osoby.

dr inż. Helena Wisła - Prezes Zarządu Fundacji

mgr inż. Urszula Dudek - Członek Zarządu Fundacji

mgr Beata Karkoszka - Członek Zarządu Fundacji

mgr inż. Michał Dębowski - Członek Zarządu Fundacji