Minister Zdrowia określił listę schorzeń, z którymi chorzy przyjęci do Hospicjum mogą korzystać z refundacji kosztów leczenia są to:

  • B20 - B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
  • C00 - D48 Nowotwory
  • G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
  • G10 - G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
  • G35 Stwardnienie rozsiane
  • I42 – I43 Kardiomiopatia
  • J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
  • L89 Owrzodzenie odleżynowe