Minister Zdrowia i Prezes NFZ określili listę schorzeń, z którymi chorzy przyjęci do Hospicjum mogą korzystać z refundacji kosztów leczenia są to:

  • C00 – D48 nowotwory,
  • G09 następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego („następstwa” stanów, których pierwotna klasyfikacja obejmuje numery G00-G08; stany określone, jako skutki występujące po roku lub później od momentu wystąpienia stanu uznanego, jako przyczynę – zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego, opon mózgowych oraz zapalenia żył i zakrzepowego zapalenia żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym – z wyjątkiem stanów oznaczonych w ICD10 gwiazdką),
  • B20-B24 choroby wywołane przez wirus ludzki pośledzenia odporności, (hiv)
  • G10 pląsawica Huntingtona,
  • G11 bezład dziedziczny,
  • G12 zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne (G12.2 stwardnienie zanikowe boczne),
  • G13 zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej,
  • I42 – I43 kardiomiopatie,
  • J96 niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej,
  • L89 owrzodzenie odleżynowe.