W naszym domu hospicyjnym opieką otaczamy dorosłych cierpiących na chorobę nowotworową i inne przewlekłe schorzenia, dla których świadczymy bezpłatną - refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, specjalistyczną opiekę w zakresie:

  • opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej,
  • wsparcia psychologicznego,
  • rehabilitacji,
  • zapewnienia chorym produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • udostępnienia pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia chorego.