Formalne zgłoszenie chorego na oddział stacjonarny w Hospicjum następuje poprzez dostarczenie (osobiście lub mailem) dokładnie i czytelnie wypełnianych obowiązujących druków (skierowania do hospicjum i zgody pacjenta do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną), które można pobrać z naszej strony lub otrzymać w sekretariacie Hospicjum.

O przyjęciu na oddział stacjonarny decyduje lekarz rozpatrujący Państwa skierowanie, o kwalifikacji informujemy wnioskodawcę telefonicznie.

W dniu przyjęcia chorego na oddział stacjonarny należy przedstawić następujące dokumenty:

  • skierowanie do hospicjum (oryginał),
  • zgodę pacjenta do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną (oryginał),
  • dowód osobisty,
  • dokumentację z dotychczasowego przebiegu leczenia.