15 marca 2013 roku gościł w hospicjum biskup pomocniczy diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. biskup Piotr Greger.