2 listopada 2012 roku w Hospicjum z oficjalną wizytą przebywał Dr Werner Kohler Konsul Republiki Federalnej Niemiec.