Przekazanie łóżka z Powiatu Oświęcimskiego.

"Mały dar serca dla ogromnych potrzeb zdrowia pacjentów, niech ulży w cierpieniu wszystkim korzystającym z tego daru Powiatu Oświęcimskiego" napisał Starosta Oświęcimski Józef Krawczyk w trakcie przekazania 18 grudnia 2012 roku łóżka Total Care Connect firmy Hill-Rom dla Hospicjum -"Pomnik Miastu Oświęcim".