Uroczystość poświęcenia kaplicy i budynku Hospicjum oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej Augusta Kowalczyka.

29 lipca 2013 roku ks. biskup Tadeusz Rakoczy dokonał uroczystego poświęcenia budynku Hospicjum