Międzynarodowe Seminarium Młodzieży Oświęcim 2006

W dniach 18 - 24 września 2006 roku w Oświęcimiu odbyło się Międzynarodowe Seminarium Młodzieży zatytułowane: "Kto pamięta, kto słucha",organizowane m.in. przez: Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe i Dr Rath Health Foundation, a współorganizowane przez Fundację Pomnik - Hospicjum Miastu Oświęcim, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach, Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Uczestnicy w trakcie zwiedzania terenu budowy Hospicjum byli świadkami wręczenia przez Przewodniczącego Rady Fundacji - Augusta Kowalczyka medalu Honorowy Budowniczy Pomnika  - Hospicjum Miastu Oświęcim, przedstawicielom Dr Rath Health Foundation.

W seminarium wzięła udział młodzież z Niemiec, stowarzyszona w organizacji "Youth Alliance" (Koalicja Młodych), młodzież ze szkół Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego, młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Tychach, przedstawiciele Fundacji Dr Rath Health Foundation, członkowie partii AGFG (Koalicja na rzecz Zdrowia, Pokoju i Sprawiedliwości Społecznej). W programie seminarium uczestniczyła również młodzież ze szkół z Mühlheim am Main oraz Apoldy, która przybyła do Oświęcimia w celu realizacji kolejnej edycji Projektu Auschwitz (realizowany w dniach od 11 do 22 września 2006r.). Tematyka seminarium była bardzo bliska tematyce realizowanego od wielu lat (16 lat) Projektu Auschwitz. Uczniowie uczestniczyli w otwarciu wystawy pokonkursowej VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Ludzie ludziom zgotowali ten los", która była zorganizowana w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. W Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Tychach obejrzeli widowisko pt. "Auschwitz Cienie Pamięci" według scenariusza Pana Augusta Kowalczyka byłego więźnia KL Auschwitz o numerze obozowym 6804 oraz Pani Teresy Wodzickiej. Wysłuchali również referatu opracowanego przez dr. Piotra Setkiewicza - pracownika naukowego Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau pt. "Prace niewolnicze dla IG Farben - KL Auschwitz III Monowitz". W kolejnym referacie wygłodzonym przez Panią dr Aleksandrę Niedzwiecki - wiceprezydenta Dr Rath Health Foundation uczestnicy seminarium dowiedzieli się o pracach prowadzonych przez fundację Dr. Ratha na temat badań w zakresie odżywiania komórkowego. Po wykładach uczestnicy seminarium zwiedzili wystawę "Zachować pamięć". W kolejnych dniach seminarium uczestnicy zwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau. Przez cały okres zwiedzania i oprowadzania grupie seminaryjnej towarzyszył były więzień KL Auschwitz Pan August Kowalczyk.

Obrady seminarium odbywały się w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Grupa seminaryjna była pod wrażeniem zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau. Wszystkie wykłady i dyskusje dotyczyły tragedii jaka wydarzyła się w "Auschwitz". Na zakończenie seminarium uczestnicy napisali apel o pokój do świata.