Ordery Zasługi dla Augusta Kowalczyka i Heleny Wisły.

W ramach wzruszającej uroczystości która miała miejsce 21 grudnia 2011 roku w Rezydencji Ambasadora Niemiec von Fritscha Federalny Minister Zdrowia Daniel Bahr wręczył Augustowi Kowalczykowi i Helenie Wiśle ordery nadane im przez Prezydenta Federalnego Christinana Wulffa. W swoim przemówieniu pokreślił wieloletnie zaangażowanie obydwojga laureatów na rzecz wybudowania w Oświęcimiu Pomnika - Hospicjum. Federalny Minister Zdrowia Danie Bahr oświadczył na uroczystości, że "hospicjum w Oświęcimiu nie jest formą utrwalenia pamięci w kamieniu. To miejsce, gdzie w sposób szczególny wyciąga się naukę z historii. W tym bowiem miejscu, które symbolizuje najstraszliwsze niemieckie zbrodnie, ma być uczyniony widoczny znak szacunku dla życia, znak godnego traktowania ludzi na ostatnim etapie ich ziemskiego istnienia."

źródło: Ambasada Niemiec Warszawa