05 listopada 2010 roku Fundacja gościła na terenie budowy Pomnika-Hospicjum Miastu Oświęcim Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Pana Donalda Tuska.

W czasie wizyty Pan Premier zadeklarował przekazanie na rzecz budowy Pomnika-Hospicjum kwoty 500 000,00 zł.