Ordery Zasługi dla Augusta Kowalczyka i Heleny Wisły.

05 listopada 2010 roku Fundacja gościła na terenie budowy Pomnika-Hospicjum Miastu Oświęcim Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Pana Donalda Tuska.

28 listopada 2006 roku odbyło się uroczyste wręczenie  medali "Honorowy Budowniczy Pomnika  - Hospicjum Miastu Oświęcim".

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy hospicjum w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Międzynarodowe Seminarium Młodzieży Oświęcim 2006