Na podstawie umowy nr 272.38.2016 podpisanej w dniu 4 stycznia 2016 roku pomiędzy Urzędem Miasta Oświęcim a Fundacją Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim, zrealizowano zadanie pod nazwą: "Poprawa jakości opieki nad osobami znajdującymi się w terminalnym okresie choroby poprzez dofinansowanie działalności podmiotów prowadzących opiekę hospicyjną". Realizacja zadania nastąpiła poprzez zakup niżej wymienionego sprzętu:

Materac piankowy medyczny z pokrowcem MembraMED - 6 szt.

Materac zmienno-ciśnieniowy 800 z pompą DynaBest - 4 kpl.