Na podstawie umowy numer 16/D/2016 zawartej w dniu 25.01.2016 roku pomiędzy Gminą Oświęcim reprezentowaną przez Pana Alberta Bartosza a Fundacją Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim reprezentowaną przez Panią Helenę Wisła realizowano zadanie pt. "Opieka nad chorymi w terminalnym stadium choroby".

Dzięki otrzymanej dotacji został zakupione do hospicjum dwa dwustronne stoliki z regulacją nachylenia blatu firmy Hill-Rom TA270A, które ułatwiają pacjentom spożywanie posiłków, oraz osiem wysięgników ze stali nierdzewnej, które poprawiają komfort i standard opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby