Hospicjum stacjonarne

Dzięki Państwa ofiarności Hospicjum prowadzi swoją działalność od 2012 roku.

Wszystkich potrzebujących opieki paliatywnej zapraszamy do kontaktu. Otaczamy opieką osoby dorosłe i świadczymy dla nich bezpłatną, refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia specjalistyczną opiekę w zakresie:

 • opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej,
 • rehabilitacji
 • wsparcia psychologicznego
 • zapewnienia chorym produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • udostępnienia pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia chorego

Zgłoszenie chorego

Formalne zgłoszenie chorego na oddział stacjonarny następuje poprzez dostarczenie do Hospicjum, dokładnie i czytelnie wypełnionego SKIEROWANIA i ZGODY PACJENTA (druki dostępne na naszej stronie lub w sekretariacie Hospicjum). Chory nie musi zgłosić się osobiście, wystarczy że zrobi to ktoś z rodziny lub jego znajomy. Na podstawie otrzymanej dokumentacji medycznej, o przyjęciu decyduje lekarz rozpatrujący Państwa skierowanie. O kwalifikacji informujemy wnioskodawcę telefonicznie.

W dniu przyjęcia chorego na oddział stacjonarny należy przedstawić następujące dokumenty:

 • skierowanie do hospicjum (oryginał),
 • zgodę pacjenta do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną (oryginał),
 • dowód osobisty,
 • dokumentację z dotychczasowego przebiegu leczenia.

Wykaz jednostek chorobowych

Minister Zdrowia i Prezes NFZ określili listę schorzeń z którymi chorzy przyjęci do Hospicjum mogą korzystać z refundacji kosztów leczenia są to:

C00 – D48  nowotwory

G09 następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego („następstwa” stanów, których pierwotna klasyfikacja obejmuje numery G00-G08; stany określone jako skutki występujące po roku lub później od momentu wystąpienia stanu uznanego jako przyczynę – zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego, opon mózgowych oraz zapalenia żył i zakrzepowego zapalenia żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym – z wyjątkiem stanów oznaczonych w ICD10 gwiazdką).

B20-B24 choroby wywołane przez wirus ludzki pośledzenia odporności (hiv)

G10  pląsawica huntingtona

G11   bezład dziedziczny

G12  zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne (G12.2 stwardnienie zanikowe boczne)

G13   zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I42 – I43  kardiomiopatie

J96  niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

L89  owrzodzenie odleżynowe

Informacja dla odwiedzających

 • Odwiedziny odbywają się codziennie, w godzinach 14:00  – 16:00
 • Wchodząc na oddział koniecznie poinformuj o tym pielęgniarkę dyżurną
 • Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu
 • W odwiedzinach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe
 • Podczas odwiedzin, na terenie całej placówki obowiązuje nakaz noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk
 • U pacjenta może przebywać 1 osoba odwiedzająca