Informacje

W trosce o dobro pacjentów, odwiedzających i personelu hospicjum w związku z możliwością wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.)

WPROWADZA SIĘ ZAKAZ ODWIEDZIN !

W wyjątkowych przypadkach wejście na oddział stacjonarny możliwy jest po uzyskaniu zgody dyrektora lub personelu medycznego Hospicjum.