Zgłoszenie chorego

Formalne zgłoszenie chorego na oddział stacjonarny następuje poprzez dostarczenie do Hospicjum, dokładnie i czytelnie wypełnionego SKIEROWANIA i ZGODY PACJENTA (druki dostępne na naszej stronie lub w sekretariacie Hospicjum). Chory nie musi zgłosić się osobiście, wystarczy że zrobi to ktoś z rodziny lub jego znajomy. Na podstawie otrzymanej dokumentacji medycznej, o przyjęciu decyduje lekarz rozpatrujący Państwa skierowanie. O kwalifikacji informujemy wnioskodawcę telefonicznie.

W dniu przyjęcia chorego na oddział stacjonarny należy przedstawić następujące dokumenty:

  • skierowanie do hospicjum (oryginał),
  • zgodę pacjenta do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną (oryginał),
  • dowód osobisty,
  • dokumentację z dotychczasowego przebiegu leczenia.