Wykaz jednostek chorobowych

Minister Zdrowia i Prezes NFZ określili listę schorzeń z którymi chorzy przyjęci do Hospicjum mogą korzystać z refundacji kosztów leczenia są to:

C00 – D48  nowotwory

G09 następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego („następstwa” stanów, których pierwotna klasyfikacja obejmuje numery G00-G08; stany określone jako skutki występujące po roku lub później od momentu wystąpienia stanu uznanego jako przyczynę – zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego, opon mózgowych oraz zapalenia żył i zakrzepowego zapalenia żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym – z wyjątkiem stanów oznaczonych w ICD10 gwiazdką).

B20-B24 choroby wywołane przez wirus ludzki pośledzenia odporności (hiv)

G10  pląsawica huntingtona

G11   bezład dziedziczny

G12  zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne (G12.2 stwardnienie zanikowe boczne)

G13   zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I42 – I43  kardiomiopatie

J96  niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

L89  owrzodzenie odleżynowe