Hospicjum stacjonarne

Dzięki Państwa ofiarności Hospicjum prowadzi swoją działalność od 2012 roku.

Wszystkich potrzebujących opieki paliatywnej zapraszamy do kontaktu. Otaczamy opieką osoby dorosłe i świadczymy dla nich bezpłatną, refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia specjalistyczną opiekę w zakresie:

  • opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej,
  • rehabilitacji
  • wsparcia psychologicznego
  • zapewnienia chorym produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  • udostępnienia pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia chorego

Zgłoszenie chorego

Formalne zgłoszenie chorego na oddział stacjonarny następuje poprzez dostarczenie do Hospicjum, dokładnie i czytelnie wypełnionego SKIEROWANIA oraz ZGODY PACJENTA (druk dostępny na naszej stronie lub w sekretariacie Hospicjum). Chory nie musi zgłosić się osobiście, wystarczy że zrobi to ktoś z rodziny lub jego znajomy. Na podstawie otrzymanej dokumentacji medycznej, o przyjęciu decyduje lekarz rozpatrujący Państwa skierowanie. O kwalifikacji informujemy wnioskodawcę telefonicznie.

W dniu przyjęcia chorego na oddział stacjonarny należy przedstawić następujące dokumenty:

  • skierowanie do hospicjum (oryginał),
  • zgodę pacjenta do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną (oryginał),
  • dowód osobisty,
  • dokumentację z dotychczasowego przebiegu leczenia.

Wykaz jednostek chorobowych

Minister Zdrowia i Prezes NFZ określili listę schorzeń z którymi chorzy przyjęci do Hospicjum mogą korzystać z refundacji kosztów leczenia są to:

C00 – D48  nowotwory

G09 następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego („następstwa” stanów, których pierwotna klasyfikacja obejmuje numery G00-G08; stany określone jako skutki występujące po roku lub później od momentu wystąpienia stanu uznanego jako przyczynę – zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego, opon mózgowych oraz zapalenia żył i zakrzepowego zapalenia żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym – z wyjątkiem stanów oznaczonych w ICD10 gwiazdką).

B20-B24 choroby wywołane przez wirus ludzki pośledzenia odporności (hiv)

G10  pląsawica huntingtona

G11   bezład dziedziczny

G12  zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne (G12.2 stwardnienie zanikowe boczne)

G13   zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I42 – I43  kardiomiopatie

J96  niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

L89  owrzodzenie odleżynowe

Informacje

W trosce o dobro pacjentów, odwiedzających i personelu hospicjum w związku z możliwością wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.)

WPROWADZA SIĘ ZAKAZ ODWIEDZIN !

W wyjątkowych przypadkach wejście na oddział stacjonarny możliwy jest po uzyskaniu zgody dyrektora lub personelu medycznego Hospicjum.