O nas

Misja fundacji

Misją Fundacji jest niesienie wszechstronnej opieki medycznej, psychologicznej oraz duchowej dla nieuleczalnie chorych, głównie na choroby nowotworowe, zapewnienie wsparcia rodzinie w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia, zapewnienie komfortu życia nieuleczalnie chorym, pomoc ich rodzinom w pokonywaniu codziennych trudności oraz rozwój wolontariatu na rzecz  Hospicjum. Fundacja prowadzi całościową opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby w stacjonarnym Hospicjum „Pomnik Miastu Oświęcim” w Oświęcimiu. Prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną oraz wydawniczą, która między innymi ma na celu uczczenie i upamiętnienie mieszkańców Miasta Oświęcimia, Ziemi Oświęcimskiej, historycznej Ziemi Pszczyńskiej, Ziemi Chrzanowskiej, Krakowskiej i Śląskiej, wszystkich kobiet, mężczyzn, dzieci oraz Organizacji, które w latach 1940 – 1945 niosły pomoc ratującą życie więźniom hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz – Birkenau. Współdziała z instytucjami państwowymi i samorządowymi, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą, w celu pozyskiwania różnorakiej pomocy, a przede wszystkim środków finansowych pozwalających na realizację celów statutowych Fundacji. Wspiera działalność Hospicjum „Pomnik Miastu Oświęcim” poprzez organizację imprez o charakterze charytatywnym w celu pozyskania środków finansowych.