Zarząd i Rada Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

dr inż. Helena Wisła – Prezes Zarządu Fundacji

mgr inż. Urszula Dudek – Członek Zarządu Fundacji

mgr Beata Karkoszka – Członek Zarządu Fundacji

mgr inż. Michał Dębowski – Członek Zarządu Fundacji

RADA FUNDACJI

Prezydium Rady:

– Piotr Janusik – Przewodniczący Rady

Członkowie Zwyczajni:

– Ryszard Strutyński

– Stanisław Drzyżdżyk

– Marek Giżycki

– Jan Kalaciński

– Tadeusz Dziędziel

Komisja Rewizyjna:

– Włodzimierz Paluch – Przewodniczący

– Mirosław Obstarczyk

– Jan Zieliński 

Członkowie Honorowi:

– Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

– Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy

– Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz

– Janina Bryś

– Bernard Glassman

– Kazimierz Albin

– Józef Matynia

– Jacek Nehrebecki

– Prof. dr hab. n.med. Zygmunt Górka

– Małgorzata Braunek