Pobierz skierowanie

Formalne zgłoszenie chorego na oddział stacjonarny w Hospicjum następuje poprzez dostarczenie (osobiście lub mailem) dokładnie i czytelnie wypełnianych obowiązujących druków (skierowania do hospicjum i zgody pacjenta do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną), które można pobrać z naszej strony lub otrzymać w sekretariacie Hospicjum.