Jubileusz Hospicjum

1 lutego 2012 roku Hospicjum „Pomnik Miastu Oświęcim” przyjęło na oddział stacjonarny pierwszego pacjenta, obejmując do dnia dzisiejszego opieką blisko 2000 pacjentów. To blisko 2000 ludzkich historii, uśmiechów, łez, bólu i radości.

Placówka została założona przez Fundację ,,Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim” w Oświęcimiu, jest pierwszą i jedyną na terenie Powiatu Oświęcimskiego placówką świadczącą stacjonarną opiekę paliatywno-hospicyjną, udzielając świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki ofiarności setek ludzi dobrej woli hospicjum ma się dobrze i utrzymuje wysoki standard świadczonych usług.

Hospicjum to nie tylko budynek, to przede wszystkim ludzie i opieka, której głowami filarami są opieka medyczna, psychologiczna, duszpasterska i wolontariat.

Nasz zespół to blisko 50 specjalistów i 25 wolontariuszy, którzy całodobowo pełnią opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu postępujące choroby, wspomagają rodziny i przyjaciół w wysiłku towarzyszenia tym, którzy zbliżają się do kresu życia, dbają o budynek i jego otoczenie, organizują pracę personelu i czuwają nad prawidłowością funkcjonowania hospicjum.  

Przez ostatnie 10 lat stawialiśmy przede wszystkim na jakość dlatego dzisiaj dysponujemy najlepszym i najnowocześniejszym sprzętem medycznym, wyszkolonym, profesjonalnym zespołem pracowników i wolontariuszy, prowadzimy i uczestniczymy w sympozjach, konferencjach i szkoleniach z zakresu, żywienia i opieki paliatywnej, współpracujemy z hospicjami z kraju i zagranicy, wszystko po to by lepiej zrozumieć potrzeby chorych i Ich rodzin.