77 rocznica wyzwolenia KL Auschwitz

Hospicjum „Pomnik Miastu Oświęcim”, łączący w sobie przeszłość z teraźniejszością. „Żyjemy by dać świadectwo prawdzie”, mówił przed laty nasz przyjaciel, były więzień 6804 August Kowalczyk, współtwórca „Pomnika – Hospicjum Miastu Oświęcim”. Pomnika, który był jego osobistym dziękczynieniem dla mieszkańców pobliskich terenów, którzy pomagali więźniom obozów zagłady, którzy pomogli mu również w Jego ucieczce z piekła Auschwitz. 27 stycznia 1945 roku, dokładnie 77 lat temu, żołnierze 60. armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego otworzyli bramy KL Auschwitz, uwalniając wówczas około 7 000 więzionych, którzy doczekali wyzwolenia.

„W ciągu niespełna 5 lat istnienia w Auschwitz zginęło jak szacują historycy od 1 do 1,5 miliona ludzi. Wśród nich większość, czyli około 1-1,35 mln stanowili Żydzi. Drugą pod względem liczebnym grupą byli Polacy około 70-75 tys., trzecią Cyganie – około 20 tys. Ponadto zginęło w obozie około 15 tys. radzieckich jeńców wojennych i 10-15 tys. więźniów innych narodowości (m.in. Czesi, Białorusini, Jugosłowianie, Francuzi, Niemcy i Austriacy).Ze względu na rolę, jaką obóz Auschwitz odegrał w realizacji hitlerowskich planów zagłady, stał się on znanym na całym świecie symbolem hitlerowskiego ludobójstwa, w szczególności zagłady Żydów.”

źródło: http://www.auschwitz.org/

August Kowalczyk podczas wizyty w byłym Niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz