Informacja dla odwiedzających

  • Odwiedziny odbywają się codziennie, w godzinach 14:00  – 16:00
  • Wchodząc na oddział koniecznie poinformuj o tym pielęgniarkę dyżurną
  • Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu
  • W odwiedzinach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe
  • Podczas odwiedzin, na terenie całej placówki obowiązuje nakaz noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk
  • U pacjenta może przebywać 1 osoba odwiedzająca